Tevékenységi területünk, szolgáltatásaink:

FÁK Kertek
- ápolása, növényegészségügyi kezelése - fenntartó gondozása
- korona alakítása, szükségszerű kivágása alpinista technológiával -felújítása, növényzetének frissítése
- természeti csapás miatti eltávolítása lakott területről - környezet- és funkcióharmonikus kialakítása

Lukácsi Lóránt 06-30/984-5420
erdész, alpinista faápoló info@elitkert.hu